Nachádzate sa tu

Domov » Fatima

Svetový apoštolát Fatimy

V r. 2006 boli Pápežskou radou pre laikov schválené štatúty medzinárodného združenia veriacich s názvom Svetový apoštolát Fatimy (so sídlom vo Fatime), ktoré chce po celom svete rozširovať fatimské posolstvo. Naša Konferencia biskupov Slovenska menovala pre toto dielo zodpovedného žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa. Tento apoštolát sa u nás šíri už dlhšiu dobu, ale je veľmi dobré, že jeho dôležitosť bola takto veľmi zdôraznená menovaním zodpovedného biskupa. Otec biskup vydal k tomu aj brožúrku, kde sú všetky potrebné informácie.
Je mnoho cirkevných organizácií, ktoré šíria fatimské posolstvo a sú ním inšpirované, ale toto združenie pochádzajúce priamo z Fatimy, je najviac spojené so zjavením a priamo, bezprostredne, originálne organizuje fatimský apoštolát. Po celom svete sú s ním spojené národné a miestne centrá.
Tí, ktorí sa pripoja k tomuto apoštolátu, tým sa aj zapíšu do Zlatej knihy fatimskej, a ich mená budú zanesené do Fatimy pri výročnej púti.

Záväzky členov Svetového apoštolátu Fatimy

1. Obetovať každý deň ťažkosti spojené s vykonávaním každodenných povinností pre verné zachovávanie Božieho zákona.
2. Modliť sa každý deň ruženec (päť desiatkov) meditujúc nad jednotlivými tajomstvami.
3. Nosiť karmelský škapuliar (alebo medailón) ako znamenie a pripomienku osobného zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
4. Zúčastňovať sa na pobožnosti prvých sobôt s úmyslom odčiniť urážky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, pripravení sviatosťou zmierenia pristúpiť k svätému prijímaniu, pomodliť sa päť desiatkov ruženca a pobudnúť 15 minút s Pannou Máriou, rozjímajúc o ružencových tajomstvách.

Ďalšie pokyny

1. Pre obsiahnutie prisľúbených milostí je záväzné vykonať pobožnosť piatich po sebe nasledujúcich prvých sobôt.
2. Ak vo farnosti nie je spoločná pobožnosť fatimských sobôt, platí i súkromne vykonaná pobožnosť.
3. Fatimská sobota konaná slávnostným spôsobom, s rozjímaním pred jednotlivými tajomstvami ruženca, už v sebe zahrňuje aj požiadavku 15 minút rozjímania.

4. Záväzky, ktoré členovia na seba prijímajú, neviažu pod hriechom (ak niečo vynechajú, nemusia sa z toho spovedať).

Ak sa chcete pripojiť, zašlite svoju adresu i rok narodenia na adresu: „Svetový apoštolát Fatimy, Mariánske nám. 23, P. O. Box B-46, 011 36 Žilina 1“ alebo to pošlite mailom stefanec.ladislav@lucom.sk . Potom vám pošleme brožúrku a členskú kartičku. Môžete poslať naraz viac adries aj s kontaktnou adresou, aby sme nemuseli posielať kartičky po jednej, ale viac naraz a potom by ste si to vo farnosti rozdali (poslanie kartičky môže nejakú dobu trvať).
Môžete sa tiež prihlásiť priamo, keď vyplníte formulár na stránke www.apostolatfatimy.sk

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017