Nachádzate sa tu

Domov » Večeradlá

Večeradlá

Modliť sa spolu s Máriou

Večeradlá by mali byť predovšetkým stretnutím modlitby. Ale táto modlitba musí byť konaná spolu s Máriou. Preto je modlitba svätého ruženca spoločnou charakteristikou všetkých večeradiel. Ružencom voláme Matku Božiu, aby sa modlila s nami a pritom aby ona sama odhalila našim dušiam tajomstvá Ježišovho života.

Váš celý ruženec, ktorý sa vo večeradlách modlíte na naliehavú žiadosť vašej nebeskej Matky, je ako nesmierna reťaz lásky a záchrany, ktorou môžete ovinúť osoby a situácie a dokonca mať vplyv na všetky udalosti vášho času“

Štruktúra večeradiel je celkom jednoduchá. Podobne, ako boli zhromaždení učeníci s Máriou vo večeradle v Jeruzaleme, schádzame sa:

  • modliť sa spolu s Máriou
  • žiť a prehĺbiť svoje zasvätenie Márii
  • prežívať bratstvo.

...... „Ja som chcela to hnutie, aby sa napravila nesmierna škoda, ktorú spôsobil ateizmus v toľkých dušiach, aby bol v toľkých hanobených srdciach obnovený Boží obraz a milosrdná tvár môjho syna Ježiša.“ „Je to moje hnutie.

MKH  - hnutie večeradiel, nezaložil don Gobbi, on sa stal iba nástrojom v rukách Panny Márie

.... „ nikto z vás v tomto hnutí nebude žiadnym vodcom. Jedinou vodkyňou v tomto hnutí budem ja.“

Svoje rozkazy, svoje priania a celú stratégiu boja, do ktorého nás Panna Mária pozýva je opísaná v knihe „Panna Mária kňazom, svojím najmilším synom“ .

 „Od veriacich, ktorí sa pridružia do tohto môjho hnutia žiadam, aby sa zasvätili zvláštnym spôsobom môjmu Nepoškvrnenému Srdcu bez ohľadu na vonkajšie, alebo právne záväzky.“

 Nech si čímkoľvek, či si právnikom, upratovačkou, lekárom a  účtovníčkou – čímkoľvek – to ti nemôže prekážať, aby si do hnutia patril. Či si vydatá, či ženatý, či si dieťa a či študent, či si vdova alebo kňaz – tvoj stav ti vôbec nie je prekážkou zasvätenia. Je to pre každého. „Jedine chcem, aby ste sa mi celkom darovali, aby som mohla slobodne disponovať s ich životom a riadiť podľa mojich zámerov.“ Môj život sa odteraz musí riadiť jej zámerom, nie mojím plánom. „Musia sa nechať mnou viesť ako deti.“ Musia sa znovu začať viac modliť. Viac milovať Ježiša, viac sa mu klaňať v tajomstve jeho eucharistie, aby sa stal slnkom, ktoré bude osvecovať celý ich život. Akú radosť, aký veľký dar lásky udelil Ježiš v eucharistii týmto mne zasväteným veriacim.“

 Chcem, aby sa denne modlili ruženec, aby sa urýchlil môj veľký triumf. Aby boli verní pápežovi a Cirkvi s nim zjednotenej. Lebo skoro príde čas, že len ten, kto bude spolu s pápežom ostane verný môjmu  Synovi  a uchráni sa od veľkého odpadu

 Svojím zasvätením vstupujeme do jej Srdca, ale to sme splnili len prvú časť úlohy tým, že sme sa zasvätili. Druhá časť je nechať sa ňou vychovávať. A túto cestu výchovy nám predkladá v modrej knihe. Preto chce vo večeradlách čítať z tejto knihy.

 

Panna Mária nás pozýva cez posolstvá v modrej knihe do modlitby vo večeradle, kde nás bude formovať vo svojom Srdci. Prečo to nazýva večeradlo?

 

Lebo na modlitbách vo večeradle chce pre nás vyprosiť Ducha Svätého,  podobne ako vyprosila s apoštolmi v Jeruzalemskom večeradle. Vo večeradle chce nás vychovávať, vyučovať a hovorí k nám cez „modrú knihu“ o mnohých veciach, problémoch, ťažkostiach. Ale ukazuje nám aj riešenie.

         Aj Ježišovi učeníci, napriek tomu, že mali školu Najvyššieho majstra, kým neobdŕžali Ducha Svätého, málo čo z tej školy dokázali uplatniť. Ježiš ich pripravoval aj na svoju smrť, na svoje umučenie a keď došlo k tomu, rozutekali sa, zradili, zapreli. Ježiš ani jedného z nich neodsúdil. Ale po zmŕtvychvstaní a pred nanebovstúpením im hovorí: „Ja musím odísť. Keď ja odídem, môj Otec vám zošle Ducha Svätého, Ducha pravdy a ten ukáže svetu, čo je pravda.

 

Keď Panna Mária predkladá plán víťazstva, žiada vo večeradlách sa modliť o  silu Ducha Svätého v prvom rade pre nás, aby sme dokázali prijať pravdu o nás samých, túto pravdu vyznať a tak kráčať cestou svätosti.

 

Preto hovorí, užívajte zbraň, ktorú vám dávam. A to jasnú zbraň modlitbu ruženca. Modlite sa ruženec a na všetko ostatné zabudnite. Potrebujem vašu modlitbu, aby som mohla uskutočniť plán triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca.

Teda hlavným  zámerom modlitby vo večeradle je vyprosiť nové Turíce pre nás i celý svet., aby mohol byť obnovený Boží obraz a milosrdná tvár Jej syna Ježiša v celom ľudstve.  A to bude víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017