Nachádzate sa tu

Domov » Večeradlá » Večeradlá

Dekanátne večeradlá

Zlaté Moravce

23.3.2015  v kostole sv. Michala v Zlatých Moravciach

13.6.2015  na pútnickom mieste v Tesárskych Mlyňanoch

22.8.2015  na pútnickom mieste Nová Ves nad Žitavou

  7.9.2015  v kostole sv. Michala v Zlatých Moravciach

7.12.2015  v Zlatých Moravciach

 

Humenné

Od roku 2005 sa v Humennom  konajú dekanátne večeradla. Každý mesiac sa iná farnosť zapája  do spoločného programu. Prinášajú nové ovzdušie a niektorí prichádzajú aj so svojím kňazom, a tak obohacujú duchovne celé spoločenstvo na slávu Božiu..

Srdečne Vás pozývame na dekanátne večeradlá  s Pannou Máriou 

roku  2016

v kostole sv. Košických mučeníkov Sídlisko III. Humenné.

- vždy  v utorok po tretej nedeli o 14.00 hod spojené so sv. omšou.

Presné termíny:

19.1. Nižná Sitnica  
23.2. Ohradzany
 8.3.  Sídl. Pod Sokolejom, Vyšný hrušov
19.4. Topoľovka,
17.5.  Udavské,
21.6.  Hrubov,
19.7.  Humenné Vš. Svätých
23.8.  Jankovce,
20.9.  Lieskovec,
18.10. Ľubiša,
22.11. Humenné sv. Košických mučeníkov 
 6.12.  Medzilaborce, Zbudské Dlhé
 

Sereď

Fatimské soboty v Seredi

Fatimské soboty sa u nás začali konať pútnickým spôsobom od 7. mája 1994 pod duchovným vedením dp. JCLic. Daniela Lukačoviča a výdatnej pomoci terajšieho želivského opáta Bronislava Kramára, O.Praem.

            Fatimské soboty v Seredi sa uskutočňujú už od 2.11.1996, kedy ich schválil vtedajší dp. dekan Mons. Mgr. Ján Bučík, potom dp. dekan Mgr. Peter Cibira a teraz so súhlasom a pod vedením dp. dekana Mgr. Václava Ďurča ako aj dp. kaplána Mgr. Martina Klementa.
 
           V novembri 2012 viedol Fatimskú sobotu  dp. Mgr. Stanislav Lieskovský z Dvorníkov, v decembri 2012 – dp. LCLic. Ľuboš Tvrdý z Gáňu.

V januári 2013 prisľúbil účasť na Fatimskej sobote P. Marcel Mecko, SJ a  niektorú z ďalších sobôt povedie dp. JCLic. Daniel Lukačovič, ktorý je responzabile za trnavskú diecézu za kňazov, ktorý sa veľmi pričinil o pútnické Fatimské soboty konané formou večeradla v začiatkoch a bol vtedy správcom farnosti Šintava a filiálky Vinohrady nad Váhom.
           Zo srdca ďakujeme všetkým kňazom, ktorí boli a sú ochotní i naďalej pri svojej neľahkej pastoračnej práci, podieľať sa aj na týchto, pre Pannu Máriu ale i pre nás, tak potrebných modlitbách. Srdečné Pán Boh zaplať! 

Pozývame všetkých z blízkeho i vzdialenejšieho okolia na Fatimské soboty v Seredi konané formou večeradla, so začiatkom o 9.00hod.
 

            Program: - pieseň Fatimské Ave v sprievode so sochou Panny Márie 
                              - pieseň k Duchu Svätému
                              - modlitba k Duchu Svätému
                              - "Príď Duchu Svätý...
                              - modlitba svätého ruženca s rozjímaniami
                              - modlitba na úmysel Svätého Otca
                              - modlitba Zdravas Kráľovná
                              - príhovor z Modrej knihy
                              - hymna MKH
                              - modlitba zasvätenia

Po ukončení Fatimskej soboty nasleduje svätá omša o 10.00 hod.
Po svätej omši je krátka adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, modlitby za kňazov a duchovné povolania.
     
Hudáková Helena, Vinohrady n/Váhom

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017