Nachádzate sa tu

Domov » Večeradlá » Večeradlá

Dekanátne večeradlá

 

 

Sereď

Fatimské soboty v Seredi

Fatimské soboty sa u nás začali konať pútnickým spôsobom od 7. mája 1994 pod duchovným vedením dp. JCLic. Daniela Lukačoviča a výdatnej pomoci terajšieho želivského opáta Bronislava Kramára, O.Praem.

            Fatimské soboty v Seredi sa uskutočňujú už od 2.11.1996, kedy ich schválil vtedajší dp. dekan Mons. Mgr. Ján Bučík, potom dp. dekan Mgr. Peter Cibira

 

Pozývame všetkých z blízkeho i vzdialenejšieho okolia na Fatimské soboty v Seredi konané formou večeradla, so začiatkom o 9.00hod.
 

            Program: - pieseň Fatimské Ave v sprievode so sochou Panny Márie 
                              - pieseň k Duchu Svätému
                              - modlitba k Duchu Svätému
                              - "Príď Duchu Svätý...
                              - modlitba svätého ruženca s rozjímaniami
                              - modlitba na úmysel Svätého Otca
                              - modlitba Zdravas Kráľovná
                              - príhovor z Modrej knihy
                              - hymna MKH
                              - modlitba zasvätenia

Po ukončení Fatimskej soboty nasleduje svätá omša o 10.00 hod.
Po svätej omši je krátka adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, modlitby za kňazov a duchovné povolania.
     
Hudáková Helena, Vinohrady n/Váhom

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017