Vitajte na stránke Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Košice

 

 

Panna Mária sa v roku 1917 zjavila trom deťom, predpovedala ťažké udalosti pre Cirkev aj pre celé ľudstvo, ale ukázala aj čo treba robiť, aby sme týmto udalostiam zabránili. Veľmi dôležitým bodom celého fatimského posolstva je zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Aj naďalej vidíme jej zásahy do dejín sveta a Cirkvi a presviedčame sa, o pravdivosti odkazu Fatimy. Boh ju posiela aj v týchto ťažkých časoch, aby nám ukazovala cestu ku Kristovi.

V boji so zlom a hriechom nám Panna Mária ponúka účinný liek - jej Nepoškvrnené Srdce.

Ako starostlivá Matka nám ponúka vo svojom Srdci útočisko a ochranu, ako to povedala Lucii pri druhom zjavení: „Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa privedie k Bohu.“

DC Obišovce

Pozývame na DC do Obišoviec v dňoch 7.12 - 10.12..2023

Spomienka

Dnes si promíname 2. výročie úmrtia zakladateľky Inštitútu NSPM p. Marty Uchalovej.

Blažený pokoj, večná pamiatka.

POZVÁNKA NA CELOSLOVENSKÉ VEČERADLO MKH

Pozývame do Obišoviec

Rozjímania VIII-2023

Ponúkame Vám nové rozjímania nad tajomstvami svätého ruženca. Rozjímania si môžete objednať mailom nspm1917@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0911 912 537. Cena za tlač a výrobu činí 4 eura. 

  

Slávnosť Božieho Tela - pozývame

Pozývame Vás v mene otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera na slávenie sviatku Božieho Tela. Slávnosť sa bude konať v Dóme sv. Alžbety v nedeľu 11.6.2023 so začiatkom o 8:45 modlitbou sv. ruženca a potom pokračuje o 9.30 sv. omša. Po ukončení sv. omše bude sprievod s Eucharistickým Ježišom po Hlavnej ulici.

Celomestské večeradlo

Spomienka na otca arcibiskupa Alojza Tkáča

Každý z nás na životnej ceste stretne vzácneho človeka. K týmto  vzácnym ľuďom rozhodne patril aj  otec arcibiskup Alojz Tkáč.  Bol vždy nositeľom nádeje, pokoja a múdrosti. A takéto stopy zanechával aj v tých, s ktorými sa na svojej požehnanej životnej ceste stretol. Aj INSPM mu je za mnohé vďačný. Bol tou osobnosťou, ktorá stála pri založení Inštitútu a mnoho rokov podporoval jeho činnosť. Prejavoval  hlbokú  úctu k Matke Božej a povzbudzoval Inštitút pri organizovaní podujatí na Jej počesť.

Rozlúčka s arcibiskupom Alojzom Tkáčom

zdroj: Košická arcidiecéza

Stránky

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017