Nachádzate sa tu

Domov » Fatima

Diecézne fatimské soboty

 


 

Arcidiecéza: Bratislava

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie,  Šaštín-Stráže

/každú prvú sobotu v mesiaci/

od 14.30- v zimnom období

od 16.00- v letnom období

 

Bazilika Narodenia Panny Márie, Marianka

/každú prvú sobotu v mesiaci - od apríla do októbra/,

15.00- modlitba večeradla, sv. omša

Bratislava

Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša o 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana o 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca o 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej o 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny o 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej o 6.45 hod. 
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého o 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši o 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena o 17.45 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa o 19.00 hod.

 

Arcidiecéza: Trnava

 

Každú prvú sobotu v mesiaci o 9.00 hod. v kostole sv. Mikuláša v Trnave

/každú prvú sobotu v mesiaci - od apríla do októbra/,

15.00- modlitba večeradla, sv. omša

Kostol sv. Jána Krstiteľa , Sereď

/každú prvú sobotu v mesiaci/

9:00 modlitba večeradla,

10:00 sv. omša.

po sv. omši krátka adorácia, modlitby za kňazov a duchovné povolania 

 

Diecéza: Žilina

 

Bazilika Narodenia Panny Márie,  Rajecká Lesná

/každú prvú sobotu v mesiaci - od mája do októbra/

17:00 - procesia so sochou Panny Márie z baziliky k vonkajšiemu oltáru

17:15  - modlitba posvätného ruženca   

18:00 - svätá omša - za účasti biskupa Mons. Tomáša Galisa.

 

Kostol  Panny Márie  - Matky Cirkvi,   hora Živčáková-Turzovka

/každú prvú sobotu v mesiaci/

10:00 - Mariánske večeradlo

11:00- sv. omša

 

 

Diecéza: Banská Bystrica

 

Raticov Vrch, kostol Fatimskej Panny Márie

/každú prvú sobotu v mesiaci/

14:00 modlitba večeradla,

15:30 sv. omša.

Staré Hory,  Bazilika Návštevy Panny Márie

/každú prvú sobotu v mesiaci/

9:15 akadémia

9:45 ruženec

10:30 sv. omša

 

 

Diecéza: Rožňava

 

Kaplnka Panny Márie Snežnej,  pri obci Úhorná,  RKFÚ Smolník

/každú prvú sobotu v mesiaci - od mája do októbra/

9:00 – pri jaskynke Panny Márie - večeradlo

10:00- svätá omša 

 

 

Diecéza: Nitra

Kostol sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke pri Trenčíne

/každú prvú sobotu v mesiaci - od mája do októbra/

15:30 bude sv. omša, po nej tematická prednáška a modlitbový program     

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Nitra-Kalvária

/každú prvú sobotu v mesiaci/

9:00 modlitba večeradla

10:00 sv. omša.

Kostol sv. Gorazda, Nitra-Klokočina

/každú prvú sobotu v mesiaci/

6:30 sv. omša,

7:00 modlitba večeradla

 

Arcidiecéza: Košice

Diecézne Fatimské soboty v Košickej arcidiecéze v roku 2020 na mariánskom pútnickom mieste v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach so začiatkom o 9:00 hod. v uvedených termínoch :

Diecézne sanktuárium v Obišovciach so začiatkom o 9.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diecéza: Spišská

Levoča – Mariánska Hora, Bazilika Navštívenia Panny Márie

/každú prvú sobotu v mesiaci/

Fatimské soboty so začiatkom o 9.30 hod.

 

Archieparchia: Prešov - Gr.kat.

Hora Zvir v Litmanovej

(každú prvú sobotu v mesiaci)

Fatimské soboty zo začiatkom o 10.00 hod.

V Bazilike Zosnutia presvätej Bohorodičky v Ľutine

(každú prvú sobotu v mesiac)

Začiatok je o 9.00 hod.

 

Eparchia: Košice - Gr.kat.

Pútnické miesto v Klokočove  pri vonkajšom oltári

(každú prvú sobotu v mesiaci - od mája do októbra)

8:30 hod.  sv. ruženec, prednáška

9:30 hod.  archijerejská liturgia

 

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha

(každú prvú sobotu v mesiaci - od novembra do apríla)

8:30 hod.  sv. ružencom, prednáška

9:30 hod.  archijerejská liturgia

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017