Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Adorácie

Panna Mária v modrej knihe nás  vyzýva k častej spovedi, k intenzívnemu eucharistickému životu, k stálemu zachovávaniu Božieho zákona.

... „Som Matkou adorácie a zadosťučinenia. V Eucharistii je Ježiš skutočne prítomný svojím Telom, svojou Krvou, svojou Dušou a svojím Božstvom.

Moji milí synovia, Ježiš vás obdaroval svojím ustavičným prebývaním medzi vami v Eucharistii. To je zázrak lásky, ktorý pochopíte až v nebi. Ježiš sa urobil darom pre vás, aby ostal stále medzi vami v Eucharistii

Žiadam vás, aby ste sa všade vrátili k hodinám adorácie pred Ježišom vystaveným vo sviatosti. Túžim po tom, aby rástol hold lásky voči Eucharistii a aby sa prejavil aj vonkajšími znakmi, vyjadrujúcimi vieru a úctu. Obklopte eucharistického Ježiša kvetmi a svetlami, oviňte ho nežnou pozornosťou, približujte sa k nemu s pokľaknutím a klaňaním.

Keby ste vedeli, ako vás eucharistický Ježiš miluje, ako i nepatrné gesto vašej lásky ho napĺňa radosťou a útechou! Ježiš odpúšťa toľko svätokrádeží a zabúda na nekonečnú nevďačnosť pre jedinú kvapku vašej čistej lásky.

Prichádzajte často pred svätostánok, žite pred svätostánkom, modlite sa pred svätostánkom. Nech je vaša modlitba trvalou modlitbou – modlitbou adorácie a prosby, vďaky a zadosťučinenia. Keďže Ježiš Kristus je skutočne prítomný v Eucharistii, zostáva stále s vami a táto jeho prítomnosť sa stane účinnejšou, zažiari nad svetom ako slnko a označí začiatok novej éry.

Teraz chce nebeská Matka priviesť k Ježišovi, prítomnému v Eucharistii, stále väčší a väčší počet svojich synov, pretože toto je čas, keď sa eucharistickému Ježišovi budú všetci klaňať, budú ho milovať, ďakovať mu a oslavovať ho.... /MK 21.8.1987/

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017