Nachádzate sa tu

Domov » Vydavateľská činnosť

Časopis Máriina doba

Časopis Mariánskeho kňazského hnutia na Slovensku je Máriina doba. Vychádza štvrťročne a môžete si ho kúpiť. Je možné si ho tiež stiahnuť z našej stránky. Postupne budeme zverejňovať ďalšie čísla

 

Okolnosti vzniku časopisu:
Počas totalitnej doby sa celoslovenských večeradiel MKH mohlo zúčastniť len niekoľko kňazov. Napriek tomu, zaznievali tu myšlienky, ktoré mali výraznú hodnotu pre svoju dobu, i pre duchovný rast mnohých. Preto zápisky z týchto stretnutí vychádzali samizdatovo pod názvom "Myšlienky z večeradla". Ony boli istým spôsobom predchodcom časopisu.

Po nadobudnutí náboženskej slobody sa objavili nové možnosti a potreby. Členovia MKH cítili a aj odpovedali na požiadavku doby, preto začali vydávať časopis s názvom Máriina doba.

Prvé číslo časopisu vyšlo v júni 1991. Vychádza 4 razy do roka. Objednať si ho možno na adrese ústredia.

2022

  

 

2021

   

2020

   

2019

   

 

2018

   

 

 

2017

   

2016

 

 

 

 

2015

  

 

 

 

 

2014

2013

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

2010

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017