Nachádzate sa tu

Domov » Večeradlá

Modlitby zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu

Zasvätenie farnosti (arcidiecézy) Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred
očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k Tvojim nohám a volíme si Ťa dnes
za svoju ochrankyňu a Matku, za svoju orodovníčku u Tvojho Syna, Ježiša.
Zasväcujeme Ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti
svoje srdcia a prosíme o miesto v Tvojom Nepoškvrnenom Srdci!
Panna Mária Fatimská, Matka Cirkvi, ochraňuj nášho pápeža M., nášho biskupa
M, jeho pomocného biskupa M., všetkých kňazov, diakonov a všetok Boží ľud, aby
sme sa vždy viac pripodobňovali Tvojmu Synovi, nášmu Spasiteľovi a boli šťastní, že
sme synmi a dcérami Cirkvi, Božej rodiny.
Sedembolestná Matka, patrónka našej vlasti, naši predkovia sa vinuli k Tebe
v úzkostiach i bolestiach s veľkou dôverou a láskou. Neopúšťaj nás, chráň nás
a prihováraj sa za nás, aby sme žili vo svornosti a pokoji.
Zhliadni svojim milostivým pohľadom i na našu farnosť ... (arcidiecézu) a pros
za ňu u svojho Syna. Pozri na tých, ktorí sa zmietajú v osídlach hriechu, ujmi sa rodín,
v ktorých vychladla láska, ujmi sa mládeže, ktorá stratila chuť žiť. Posilni starých,
chorých a sociálne biednych, aby sa dokázali boriť so svojimi ťažkosťami. Bohatým
ukáž, že najväčšiu radosť prináša rozhodnutie podeliť sa s inými.
Prosíme Ťa, zhliadni na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť
na svet. Nech všetci kresťania otvorene a s láskou ohlasujú evanjelium života ľuďom
dnešnej doby.
Matka milosrdenstva, opatruj nás všetkých, aby Kristov kríž nebol zbytočný,
aby človek nezišiel z cesty dobra, aby si vedel uvedomiť i oľutovať svoje hriechy
a aby vzrastala jeho nádej v Boha.
Mária, znamenie nádeje a útechy! Pomáhaj nám, aby sme v tomto roku
storočnice Fatimy pocítili naliehavosť pozvania vrátiť sa do domu Otca a aby sme
počúvali Tvoj materinský hlas: Urobte, čo vám Kristus povie! Nech Tvoju
starostlivosť pocítia všetci kresťania, aby sa vrátili do plného spoločenstva Cirkvi, aby
bol jeden ovčinec a jeden pastier.
Panna Mária Fatimská, Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás, ktorí sa
k Tebe utiekame!
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz
i vždycky i na veky vekov. Amen
Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
ABÚ Košice, Prot. č. 62/17

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017