Nachádzate sa tu

Domov » Vydavateľská činnosť

Spevník k večeradlám

Často nás žiadate o zverejnenie piesní, textov, ktoré spievame vo večeradlách. Radi vyhovujeme:

Spevník

Celý spevník - texty

 

Uvádzam ešte zopár textov piesní z tohto spevníka.

4. BOŽIA RODIČKA

 1. Božia Rodička, k Tebe voláme, by si prispela k našej ochrane.
 R: /: AVE, AVE, AVE, MÁRIA, ZDRAVAS, ZDRAVAS, ZDRAVAS, MÁRIA :/
 2. Túžený ten čas, hľa už doletel, keď Ťa privítal z neba archanjel. R:
 3. A preto aj my v sladkej ozvene, voláme k Tebe, vrúcne skrúšene. R:
 4. Okolo Teba Kristova Matko, anjeli svätí spievajú sladko. R:
 5. Tvojeho Syna, Ježiša Krista, teší anjelský pozdrav doista. R:
 6. Lebo toho ctí táto pochvala, od koho si Ty hodnosť dostala. R:
 7. Veď On skrz Teba zmierený býva, koľkokrát sa ten pozdrav ozýva. R:
 8. Každého chrániš v bojoch života, keď sa Ti verne po Bohu oddá. R:
 9. Keď sme v úzkosti, biede a žiali, mnohé zlo tento pozdrav oddiali. R:
 10. Pozdravom týmto i smrť osladne, pros, by sme mohli zvolať ostatne. R:
 11. Potom, Mária, nech Ťa velebí, každý s anjelmi naveky v nebi.

 

18. KEĎ ŽIARIL A ROZKVITAL TRINÁSTY MÁJ

 1. Keď žiaril a rozkvital trinásty máj, zrel Kráľovnú Máriu fatimský kraj.
 R: /: AVE, AVE, AVE MARIA, AVE, AVE, AVE MARIA! :/
 2. Len zbožné tri deti ju uvidieť smú a počuť ju v hodinu bezútešnú. R:
 3. Svet v krvi sa od vojny topil a mrel, lež Ježiša Matky hlas ľútosťou znel. R:
 4. To pre hriechy Boží hnev padá na zem, ja ružencom vaším ho uzmieriť chcem. R:
 5. Vy obete prineste za hriešny svet, ja k pokoju vyvediem z vojny ho bied. R:
 6. Tie nevinné deti si zvolila tam, by skrze ne posolstvo zverila nám. R:
 7. Ó, prestri svoj, Mária, nad nami plášť, by k Bohu sa vrátil svet, prosíme zvlášť. R:
 8. My ružencom, pokáním splníme sľub, len dožič nám, Matička, do neba vstup. R:

19. KRÁĽOVNÁ NEBIES

 1. Kráľovná nebies, Panna Mária, Tys najkrajšia z hviezd, čistá ľalia.
 Ku Tebe vzdychá zbožný národ Tvoj, v modlitbách ticha zmierni nepokoj.
 Pritúľ nás do svojho lona, k Tebe vinieme sa s dôverou, a keď telo naše
 skoná, poslednou buď oporou.
 R: / K NÁM SA OBRÁŤ, Ó, MATKA LÁSKAVÁ, ZNIE NAŠA PIESEŇ, NAŠA
 OSLAVA. U SYNA SVOJHO ZA NÁS ORODUJ, NAŠU DRAHÚ VLASŤ
 MATKA OCHRAŇUJ.

 2. Patrónka naša, Matka jediná, k Tebe sa vznáša prosba úprimná.
 Všetci sme Tvoji vieru našu stráž, v duchovnom boji pomoc preukáž.
 Národ Tvoj Ťa o to prosí, Ty si Matka dobrá, láskavá, čo si dietky v srdci nosí,
 pred Bohom ich zastáva.

 

31. NEPOŠKVRNENÉ SRDCE MÁRIE

 1. Nepoškvrnené Srdce Márie (2x), si svetlom a cestou (3x) nám na zemi.
 2. Zasvätení kňazi Tebe, Mária, (2x),
 dávajú sa s láskou, (2x) urob ich podobnými Kristovi.
 3. Veriaci zasvätení Tebe sú zjednotení v tejto vážnej dobe,
 nech skoro zvíťazí (2x) Tvoje Nepoškvrnené Srdce!
 4. Keď príde posledná hodina naša, (2x),
 príď, Matka, nemeškaj, (2x) príď, Matka, a priveď nás do neba.

 

51. TRINÁSTEHO MÁJA

 1. Trinásteho mája v kraji Iria, zjavila sa dietkam Panna Mária.
 R: /: AVE, AVE, AVE MÁRIA, AVE, AVE, AVE MÁRIA :/.
 2. Matka Spasiteľa v jase preveľkom dáva milosť hojnú mladým pastierkom. R:
 3. Pastieri si myslia, že to blesku jas, tušia z toho búrku aj daždivý čas. R:
 4. V tom nad jasným kríčkom neďaleko nich, stojí Panna krásna, deťom zastal dych. R:
 5. Kto ste dobrá Pani, kdeže je Váš kraj? Ach, moje detičky, moja vlasť je raj. R:
 6. Na jej šatách bielych skvie sa zlatý pás, ruženec má v rukách, ktorým chráni nás. R:
 7. Panna dietkam šepce, robte pokánie, ľud nech k Bohu volá o zmilovanie. R:
 8. Chodievajte smelo mesiacov sem päť, poučenie dám vám, čo zachráni svet. R:
 9. A pútnici chodia na to miesto tam, takže kraj fatimský pozmenil sa v chrám. R:
 10. Na tvári jej vidieť smútku veľký tieň, lebo ľud uráža Boha každý deň. R:
 11. Ak ľud bude dvíhať ďalej k Bohu päsť, celý svet to bude v hrôzach ťažkých niesť. R:
 12. Naučte sa zriekať, naučte sa žiť, lebo mnohých bude plameň pekla kryť. R:
 13. Ktorým ľútosť chýba, za tých proste zvlášť, aby som ich mohla schovať pod svoj plášť. R:
 14. Ruženček mi zhrieva materinskú dlaň, kto sa ho rád modlí, nebo mu zaň dám. R:
 15. Ak ma poslúchnete, príde na to rad, že sa k Rímu vráti od Východu brat. R:
 16. Ó, Mária Panna, Ty si naša mať, svoje srdce chceme Tebe navždy dať. R:

 

76. ZOSKUPENÍ VŠETCI V JERUZALEME

 1. Zoskupení všetci v Jeruzaleme učeníci verili v zasľúbenie,
 že Pán zošle zasľúbenie Otcovo, Ducha Svätého.
 V srdciach túžba opravdivá horela, v slovo jeho viera pravá dozrela,
 tu sa všetci jednomyseľní stali, a tak čakali.
 Ó, DUCHU SVÄTÝ, TERAZ PRÍĎ I K NÁM, NAPLŇ NAŠE SRDCIA,
 VEĎ SI ZASĽÚBENÝ NÁM. ČAKÁME S TÚŽBOU, ZOSTÚP I NA NÁS, ZAPÁĽ
 NAŠE SRDCIA, OHŇOM SVOJÍM POKRSŤ NÁS.

 2. Zasľúbenie toto je pre každého, kto verí slovám Otca nebeského.
 Svätým Duchom dnes môže byť krstený ten, kto uverí.
 Slovo Božie i dnes má tú istú moc, v jasný deň premení i najtmavšiu noc.
 Ježiš chce i teba Duchom pokrstiť, keď budeš prosiť.
 Ó, SVÄTÝ DUCHU, NAPLŇ MA TERAZ, ZMEŇ ŽIVOT ÚPLNE,
 VLOŽ DO SRDCA NEBA JAS. TERAZ ŤA ČAKÁM, Ó, SILA Z NEBA,
 BEZCIEĽNY A PRÁZDNY ŽIVOT MI JE BEZ TEBA.
 Ó, SVÄTÝ DUCHU, NAPLŇ MA TERAZ, ZMEŇ ŽIVOT ÚPLNE,
 VLOŽ DO SRDCA NEBA JAS. Ó NEODKLADAJ, SPLŇ ZASĽÚBENIE,
 LEBO ŽIVOT S TEBOU NADOVŠETKO SLADŠÍ JE.

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017