Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Modlitbový zápas

Modlitbový zápas je boj s ružencom v ruke o záchranu duší a o skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie prisľúbené vo Fatime

     Vo svojich posolstvách nás Panna Mária burcuje k modlitbe za záchranu duší. Sestra Lucia z Fatimy vo svojich spomienkach píše: Videnie pekla napĺňalo Hyacintku takou hrôzou, že všetky skutky kajúcnosti sa jej zdali ničím, len aby zachránila duše. Hyacintka zostávala dlho na kolenách a volala aj nás. Musíme sa veľa, veľmi veľa modliť, aby sme zachránili duše pred peklom! Tak veľa ich tam príde! Tak veľa! /Spomienky sestry Lucie/

Dnes často počujeme,  načo toľko ružencov,  načo toľko modlitieb? Krásnu odpoveď nájdeme v slovách  Sv. Ľ. Grigniona z Montfortu: „ Boh neodolá prosbám svojej milej Matky, pretože sú pokorné a v súlade s jeho svätou vôľou. Ak Mojžiš silou svojej modlitby zastavil Boží hnev voči Izraelitom takým mocným spôsobom, že milosrdný Pán neodolal jeho modlitbe, prečo potom nemáme veriť,  že prosba Presvätej Panny nie je mocnejšia ako modlitby všetkých anjelov a svätých?

Ak sa na výzvy Panny Márie k modlitbe pozeráme vo svetle tejto odpovede, nemáme dôvod pochybovať o dôležitosti modlitby  za spásu duší. Vo svete každým dňom vždy viac a viac narastá odboj voči Bohu. Veľa duší sa vzdialilo od Boha. Veľkým skutkom lásky a milosrdenstva je pre nich práve naša modlitba. Preto vytrvajme. Výsledok našej modlitby možno neuvidíme tu na tejto zemi. Ale raz v nebi budeme vďační, že sme vytrvalo nasledovali výzvu Panny Márie k modlitbe.

 

Modlíme sa za nasledujúce úmysly:

- víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a nové Turíce

- duchovná obnova Slovenska

- osobné úmysly zúčastnených veriacich

  1. Zapojiť sa môže každý, kto si dá predsavzatie modliť sa jednu hodinu týždenne alebo mesačne. Môže to byť ruženec, adorácia alebo iná modlitba.
  2. Predsavzatie neviaže pod hriechom.
  3. Spoločne pošlite zoznam k nám, s uvedením adresy kontaktnej osoby, u ostatných stačí meno a čas modlitby.
  4. Kedykoľvek možno zrušiť svoj záväzok, len to oznámte kontaktnej osobe.

 

Prehľad o modlitbovom zápase - uvádzame počet zapojených do modlitbového zápasu podľa diecéz  (stav k 1. 1. 2020):

Bratislava

193

Trnava

198

Nitra

342

Žilina

839

Banská Bystrica 

199

Spiš

207

Košice

2258

Rožňava

174

Iné - Zahraničie

 2

Prešov ( GK)

67

Spolu:

4487

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017