Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Turíčna novéna 2019

 

Turíčna novéna - Gaboltov

 

Sv. Ján v evanjeliu vysvetľuje Ježišove slová o prísľube živej vody: „V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.  (Jn 7, 37-39)

....„Preto vás žiadam často sa schádzať vo večeradlách, aby ste mi tak darovali veľkú silu modlitby, ktorou môžem zasahovať u svojho Syna, aby vám urýchlene vyžiadal od Otca dar nových a druhých Turíc pre Cirkev a pre celé ľudstvo. (MK 26. 5. 1985)

Čím ďalej tým je jasnejšie, že žijeme v dobe Ducha Svätého. Prejavuje sa to na rozličných aktivitách, o ktorých v Cirkvi pred rokmi nebolo počuť. Nielen oficiálna Cirkev, ale aj jednoduchí veriaci ľudia v súčasnosti cítia, že bez Ducha Svätého to v Cirkvi nejde, preto on musí byť centrom ich a jej života. Ak sa tak nestane, zostaneme veriacimi bez viery. Navonok sa síce budeme hlásiť ku katolíckej kultúre, no vo vnútri budeme bez skutočného života viery a bez jej ovocia.

....Do večeradla môjho Nepoškvrneného Srdca má teraz vstúpiť celá Cirkev, všetci biskupi, kňazi, rehoľníci i veriaci. Duch Svätý zostúpil v jeruzalemskom večeradle na apoštolov, zjednotených so mnou v modlitbe a tak sa uskutočnil zázrak prvých Turíc. Veľký zázrak druhých Turíc sa uskutoční len vo večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca, keď tam vstúpi celá Cirkev. Bude to božský oheň očisty a posvätenia, ktorý obnoví tvárnosť zeme... .

....Získam pre vás dar Ducha Svätého. Privediem vás na cestu zbožnosti a lásky. Zhromaždím vás vo večeradle svojho Srdca v úkone ustavičnej modlitby. Zjednotím vás zo všetkých častí sveta, pretože nastala hodina môjho víťazstva. Nastala hodina, ktorú som vám pred rokmi predpovedala. Preto moja aktivita bude odo dneška intenzívnejšia, mimoriadnejšia a všetci si ju budú viac všímať. Zhromaždite sa v mojom Nepoškvrnenom Srdci, aby sa vaše hlasy mohli zjednotiť s mojím hlasom v ustavičnej modlitbe. Ja som ranná Zornica, ktorá zvestuje príchod žiarivého slnka – Krista. (MK 7. 6.1987)

 

         Pozývame Vás na spoločný večerný program podľa týchto dekanátov a farností

 30.5.2019  Dekanát Trebišov, Veľké Kapušany

                      Farnosť: Richvald

 

31.5.2019  Dekanát Prešov II

                  Farnosť: Raslavice

  

1.6.2019 Dekanát Vranov nad Topľou

                 Farnosť: Bardejov, Vinbarg

  

2.6.2019  Dekanát  Košice – Juh, Bardejov

                  Farnosť: Hrabovec, Bardejovské Kúpele

 

3.6.2019  Dekanát Stropkov            

                   Farnosť: Kurima, Hažlín

  

 4.6.2019  Dekanát Sabinov

                 Farnosť: Gaboltov

  

 5.6.2019  Dekanát Humenné, Snina

                   Farnosť: Mokroluh

 

6.6.2019  Dekanát Lipany

    Farnosť: Osikov, Hertník, Vyšná Voľa

 

7.6.2019  Dekanát Solivar

                 Farnosť: Zborov, Lenartov

  

8.6.2019  Dekanát Prešov I

                 Farnosť: Kobyly

     

9.6.2019  Dekanáty Košíc – Východ, Západ, Stred

Brána mariánskej diecéznej svätyne bude otvorená 24 hodín denne pre každého, kto sa chce zastaviť v kolotoči života a načerpať silu a pokoj od Eucharistického Krista.           

Spoločný modlitbový program vrátane svätej omše bude každý deň od 17:00 do 21:00 a bude zameraný na štyristé výročie smrti Košických mučeníkov, aby sme prosili za obnovu viery a vernosti pre nás i celý svet. Táto naša doba sa veľmi podobá časom, v ktorých žili Košickí mučeníci. Naša spoločnosť tiež potrebuje svedkov, ktorí by mali odvahu nahlas povedať: „Nehanbím sa za to, že som kresťan-katolík!“ Buďme prvými, ktorí prispejú k obrode a očisteniu cirkvi! Odskočiť od viery by bolo to najľahšie, je to aj moderné, no zostať a svedčiť aj v nepriaznivých okolnostiach, to už je hrdinstvo hodné večnosti. Je to mučeníctvo dnešnej doby. Preto Vás pozývame: príďte a budeme spoločne prosiť Ducha Svätého o silu a odvahu stať sa svedkami viery v dnešnej ateistickej dobe. K tomu nás budú povzbudzovať pozvaní kazatelia na témy sedem sviatosti a štyri kardinálne cnosti.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017