Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Duchovné cvičenia

 

Pozývame všetkých vstúpiť do trvalého večeradla na DC, ktoré budú organizované v jednotlivých dekanátoch Slovenska. Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku pokračujeme v duchovných cvičeniach, konaných formou večeradla podľa požiadaviek, ktoré sme dostali do INSPM od dekanátnych responzabile. Prihlášky na duchovné cvičenia prijímajú dekanátni responzabile. Títo vám podajú aj bližšie informácie, pretože zabezpečujú technickú stránku DC. Ak Vám nevyhovuje termín určený pre Váš dekanát, môžete sa prihlásiť aj v inom dekanáte podľa doleuvedeného rozpisu.

 

 

 

PROGRAM duchovných cvičení a duchovných obnov formou večeradla v roku  2020

 

  „Dobrý Bože, daj prosím, aby zmizli všetky myšlienky, ktoré mi víria v hlave, a priveď ma na dno mojej duše, kde je ticho a kde prebývaš Ty.“

9.1. – 12.1.2020 budú v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 633 49 24 alebo 0905 412 040, marta@maria.sk, fatima@maria.sk

23.1. – 26.1.2020 budú  DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 633 49 24 alebo 0905 412 040, marta@maria.sk, fatima@maria.sk

13.2. – 16.2.20120 budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Prešov I a Prešov II Informácie podá a prihlášky prijíma Namešpetrová  Gabriela, tel.: 0918 832 298, g.namespetrova1951@gmail.com a Marta Matúšová, tel.: 051 778 31 74, martuska.mat@gmail.com

27.2. – 1.3.2020 budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 633 49 21 alebo 0905 412 040, marta@maria.sk, fatima@maria.sk

19.3. – 22.3.2020 budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Sabinov a Lipany. Prihlášky prijíma a informácie podá Ing. Zita  Dzuriková, tel.: 0915 962 364, zita.dzurikova@gmail.com a Ing. Danka Bednárova, tel.: 0905 259 365, bednarovadanka@gmail.com

16.4. – 19.4.2020 budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Prešov – Solivar a Košice – Juh. Prihlášky prijíma a informácie podá Dana Komadová,  tel.: 0904 477 200       marta@maria.sk, fatima@maria.sk a Jolana Miklošová, tel.: 0902 866 175, jolanamiklosova@gmail.com

24.4. – 26.4.2020 budú DC pre rožňavskú diecézu. Prihlášky prijíma a informácie podá Elena Gubániová, tel.: 0908 426 868 d1varga@gmail.com, a Ľubomíra Olahová, tel.: 0911 466 698

7.5. – 10.5.2020 budú DC pre dekanáty Bratislava. Prihlášky prijíma a informácie podá Zuzana Dobšinská, tel.: 0904 689 482, mail.: zuzana.dobsinska@gmail.com

14.5. – 17.5.2020 budú DC pre dekanát Vranov nad Topľou. Prihlášky prijíma a informácie podá Magdaléna Balberčáková, tel.: 0902 668 315, balbo.t@gmail.com

9.7. – 12.7.2020 budú v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanátnych responzabile. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 633 49 24 alebo 0905  412 040, fatima@maria.sk

30.7. – 2.8.2020 budú DC pre dekanáty Žilina. Prihlášky prijíma a informácie podá Ladislav Štefanec, tel.: 0904 274 528, stefanec.ladislav@lucom.sk

17.9. – 20.9.2020 budú DC pre dekanáty Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves v Exercičnom dome na Mariánskej hore v Levoči. Prihlášky prijíma a informácie podá Ing. Emília Králiková, tel.: 0911 861 588, ekralikova1@gmail.com

15.10. – 18.10.2020 budú DC pre dekanáty Sereď, Nitra, Galanta, Nové Zámky a Hlohovec. Prihlášky prijíma a informácie podá Helena Hudáková, tel.: 031 789 93 62, 0903 726 255, helenahudakova777@gmail.com, Martina Cicáková, tel.: 0907 060 833, cicakova.tina@gmail.com

3.12. – 6.12.2020 budú v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 633 49 24 alebo 0905 – 412 040, marta@maria.sk, fatima@maria.sk

28.12. – 1.1.2021 budú silvestrovské DC v Herľanoch pri Košiciach. Pozývame na nich všetkých, ktorí chcú prežiť prechod do nového roka v tichu, sústredení a modlitbe. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 633 49 24 alebo 0905 412 040, fatima@maria.sk

 „Najmilší synovia, nasledujte ma celou svojou dôverou a nenechajte sa znepokojovať ťažkosťami, s ktorými sa stretávate na svojej ceste. Tieto ťažkosti dopúšťa Boh, aby vám pomáhali rásť v živote vášho dokonalého zasvätenia sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Oslobodzujú vás od vášho spôsobu videnia a cítenia, od vašich chúťok a sklonov a pomaly vás učia cítiť a vidieť jedine tak, ako je to v zhode so Srdcom môjho Syna Ježiša“ (Mk 31.7.1976).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017