Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Duchovné cvičenia

 

Pozývame všetkých vstúpiť do trvalého večeradla na DC, ktoré budú organizované v jednotlivých dekanátoch Slovenska. Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku pokračujeme v duchovných cvičeniach, konaných formou večeradla podľa požiadaviek, ktoré sme dostali do INSPM od dekanátnych responzabile. Prihlášky na duchovné cvičenia prijímajú dekanátni responzabile. Títo vám podajú aj bližšie informácie, pretože zabezpečujú technickú stránku DC. Ak Vám nevyhovuje termín určený pre Váš dekanát, môžete sa prihlásiť aj v inom dekanáte podľa doleuvedeného rozpisu.

 

 

 

PROGRAM duchovných cvičení a duchovných obnov formou večeradla v roku  2021

„Spájam sa s Vašou vytrvalou modlitbou, aby som od Otca a Syna vyprosila pre vás dar Ducha Svätého: Nech vás posilní vo vašom povolaní, povzbudí vo vašom apoštoláte, dá vašim námahám úspech a vašim dušiam potechu!“ (Mk 24.10.1984)

 

11.2. – 14.2.2021 DC v Prešove v  Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Prešov - Východ, Prešov -  Západ, Prešov - Stred. Prihlášky prijíma a informácie podá Gabriela  Namešpetrová, tel.: 0918 832 298, g.namespetrova1951@gmail.com, Marta Matúšová, tel.: 051 778 31 74, 0949 372 662, martuska.mat@gmail.com

25.2. – 28.2.2021 DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košice. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 633 49 24 alebo 0911 912 537,   nspm1917@gmail.com, fatimake17@gmail.com

18.3. – 21.3.2021 DC v Prešove pre dekanáty Sabinov a Lipany. Prihlášky prijíma a informácie podá Ing. Zita Dzuríková, tel.: 0915 962 364, zitadzurikova@gmail.com, Ing. Danka Bednárova, tel.: 0905 259 365, bednarovadanka@gmail.com

15.4. – 18.4.2021 DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Obišovce a Košice – Juh. Prihlášky prijíma a informácie podá Dana Komadová, tel.: 0904 477 200, nspm1917@gmail.com, fatimake17@gmail.com, Jolana Miklošová, tel.: 0902 866 175, jolanamiklosova@gmail.com

8.7. – 11.7.2021 DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanátnych  responzabile. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 633 49 24 alebo 0911 912 537, nspm1917@gmail.com, fatimake17gmail.com

22.7. – 25.7.2021 DC pre dekanáty Žilina. Prihlášky prijíma a informácie podá Ladislav Štefanec, tel.: 0904 274 528, stefanec.ladislav@lucom.sk

9.12. – 12.12.2021 DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košice. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 633 49 24 alebo 0911 912 537, nspm1917@gmail.com, fatimake17@gmail.com

 „Najmilší synovia, nasledujte ma celou svojou dôverou a nenechajte sa znepokojovať ťažkosťami, s ktorými sa stretávate na svojej ceste. Tieto ťažkosti dopúšťa Boh, aby vám pomáhali rásť v živote vášho dokonalého zasvätenia sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.Oslobodzujú vás od vášho spôsobu videnia a cítenia, od vašich chúťok a sklonov a pomaly vás učia cítiť a vidieť jedine tak, ako je to v zhode so Srdcom môjho Syna Ježiša“ (Mk 31.7.1976).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017