Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Modlitby za kňazov

Buďte mojimi rukami, ktoré rozdeľujú bohaté milosti všetkým tým, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi. V týchto časoch sa chcem zjavovať prostredníctvom vás. Svoje milosti chcem rozdeľovať vašimi kňazskými rukami, ktoré nech sa vždy všetkým otvárajú ako pomoc a posila. Lejte balzam na boľavé rany. Prinášajte pomoc tým, ktorí sa nachádzajú v chudobe a opustenosti. Pomáhajte trpiacim, odsunutým na okraj, malým, utláčaným a prenasledovaným, aby sa dostali na cestu dôvery a nádeje. Buďte rukami vašej nebeskej Matky, ktoré sa vždy otvárajú, aby vyliali plnosť milostí na všetky dietky! (MK, 8. 5. 1986)

 

            Ťarchu tejto doby stále viac pociťujeme v našom každodennom živote a neraz hľadáme oporu, útechu, radu či posilnenie vo viere u kňazov. Koľkokrát sa nám stalo, že sme boli odmietnutí, neprijatí alebo dokonca kritizovaní tými, u ktorých sme hľadali pomoc. Potom z našej strany nastupuje kritika, ohováranie, či posudzovanie. Panna Mária nás v modrej knihe vyzýva k opačnému postoju. Nesúďte, neposudzujte, ale vezmite ruženec do ruky a modlite sa za nich. Aj oni sú vystavení mnohým útokom zla zo strany tohto sveta a často nemajú silu v tejto dobe temna kráčať za svetlom. Je veľmi bolestivé, keď počúvame o mnohých odchodoch kňazov z pastorácie, ba dokonca aj z kňazstva. Je to rana Cirkvi a my sme časťou tejto Cirkvi, preto nemôžeme zostať ľahostajní voči jej ranám. A Panna Mária prichádza, aby nám ponúkla liek na tieto rany – modlitbu za kňazov. Mnohí z vás ste odpovedali na toto volanie Panny Márie, o tom svedčia aj čísla, ktoré uverejňujeme v štatistike. Uverejňujeme ich preto, aby sme vás povzbudili, že nie ste sami v tomto zápase o kňazov. Lebo keď stratíme kňazov, stratíme aj Pána, ktorého nám oni dennodenne prinášajú na našich oltároch. V dobe, keď je Cirkev a zvlášť kňazi vystavení veľkým útokom verejnosti, máme postaviť hrádzu modlitbou, ako nám to často Panna Mária pripomína v modrej knihe.

 

 

Pokyny k týmto modlitbám:

1. Vyzývame Vás vytvoriť 7-členné modlitebné skupiny, ktoré sa budú modliť za konkrétneho kňaza. Skupiny, ktoré sa rozhodnú takto modliť, nech si rozdelia jednotlivé dni v týždni, v ktorých sa budú modliť a obetovať za kňaza, ktorého si sami vyberú, alebo môžu požiadať meno kňaza od nás z Inštitútu. Každý člen skupiny tak dostane jeden deň v týždni, v ktorom všetky modlitby, obety a utrpenia dáva za zvereného kňaza. Modlitby, ktoré sa bežne modlíte, obetujte na tento úmysel. Po nahlásení skupiny u nás, pošleme Vám pre každého člena obrázok, s vyznačeným dňom, v ktorom sa obetuje za kňaza.

2. Evidujeme jednu kontaktnú adresu na sedem veriacich a meno kňaza, za ktorého sa modlia. Novovytvorenú skupinu môžete nahlásiť na adrese INSPM, Mäsiarska 28, 040 01 Košice alebo emailom; nspm1917@gmail.com, fatimake17@gmail.com

3. Predsavzatie neviaže pod hriechom, kedykoľvek možno záväzok ukončiť, ale prosíme nahlásiť to kontaktnej osobe, aby sa mohla zabezpečiť náhrada.

4. Nemusí sa o tom hovoriť tomu, za koho sa modlíme.

Ako každý rok, uvádzame stručnú štatistiku tých, ktorí sa zapojili do našej modlitbovej akcie za kňazov.

Uvádzame štatistiku tých, ktorí sa zapojili do našej modlitbovej reťaze za kňazov k dátumu 1. 1. 2020

 

Podľa členenia diecéz:
Bratislava   348
Trnava   229
Nitra   425
Žilina   733
Banská Bystrica    303
Spiš   428
Košice 1257
Rožňava   245
Zahraničie     12
Prešov ( GK)   131
Spolu 4110

 

V prehľade sú uvedené počty sedemčlenných skupín, to znamená, že v roku 2018 sa za kňazov  modlilo a obetovalo na Slovensku 28 434 veriacich v 4 062 skupinách. V uplynulom roku 2018 sa otvorilo 107 nových skupiniek, t. j. 749 osôb zareagovalo na túto výzvu a pridalo sa k modlitbám za kňazov.

Tieto naše modlitby za kňazov nie sú novým hnutím, ale sú ovocím modlitieb vo večeradlách. Veď Panna Mária si želá: „Veriaci nech utvoria okolo kňazov môj verný zástup, moje biele vojsko...“(PMK 1.11.1973). Veríme, že toto biele vojsko nastúpi do boja s ružencom v ruke, aby uprostred veľkej tmy zažiarilo nové svetlo, lebo všetci túžobne očakávame prisľúbené víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ono príde, ale k tomu nám Panna Mária v modrej knihe hovorí ...“toto víťazstvo začne záchranou mnohých mojich úbohých synov - kňazov, ktorí zblúdili. Utvorte nepretržitý reťazec modlitby a lásky, aby ste prosili o ich záchranu, aby sa moje Nepoškvrnené Srdce stalo pre nich najbezpečnejším útočišťom...“ (PMK 9.7.1975).

Priateľu, ktorý čítaš tieto riadky, pripoj sa k nášmu spoločenstvu modliacemu sa za kňazov!

Všetkým, ktorí sa modlia za kňazov, ďakujeme za ich obetu a vyprosujeme požehnanie a vytrvalosť v modlitbe aj v ďalšom roku.

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017