Nachádzate sa tu

Domov » Fatima

Fatima: Príhovory k zasväteniam

Poďakovanie o.arcibiskupa

Poďakovanie o.arcibiskupa aj nášmu Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ružencovým bratstvám a modlitbovým skupinám.

https://www.facebook.com/764683940300623/videos/1128589707243376

25 rokov biskupskej služby o.arcibiskupa Mons.Bernarda Bobera - zasvätenie

https://www.facebook.com/764683940300623/videos/1128512113917802/

 

Zasvätenie Spišskej diecézy

Zasvätenie Spišskej diecézy modlitba.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasvätenie Trnavskej arcidiecézy

https://www.facebook.com/764683940300623/videos/1076355709133443/

 

Príhovor a zasvätenie Prešovskej archieparchie Najsvätejšiemu a Nepoškvrnenému Srdcu

https://youtu.be/gwc3GgmuSkA

 

Zasvätenie Českej republiky Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

https://www.facebook.com/764683940300623/videos/1044248922344122/

 

Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

https://www.facebook.com/764683940300623/videos/1049355015166846/

 

Mons. Stolárik, pastierský list.pdf

http://www.burv.sk/-mons-stanislava-stolarika

 

Zasvätenie Košickej arcidiecézy v Obišovciach 1.10.2017

Modlitba Zasvätenia na Arcidiecéznej odpustovej slávnosti v Obišovciach- obrazový záznam

https://www.facebook.com/764683940300623/videos/1037668819668799/

kázeň Mons. Bernard Bober zasvätenie 1.10.2017.pdf

modlitba zasvätenia košickej arcidiecézy2017.pdf

 

 

kázeň Mons. Bernard Bober FS 2.9.2017.pdf

 

 

kázeň Mons. Bernard Bober FS5.8.2017.pdf

 

 
 
 

kázeň Mons. Bernard Bober FS 1.7.2017.pdf

 

 

kázeň Mons. Bober Obišovce FS 6.5.2017.pd

 

 

 

l

Víťazstvo Srdca a Kríža – odkaz Fatimy, list o.arcibiskupa B.Bobera

 

Kázeň Mons. Bober zelený štvrtok 2017.pdf

 

Missachrismatis2018.pdf

 

 

Homília o.arcibiskupa Mons.Bernarda Bobera FS máj 2019

FS máj 2019- Mons.B.Bober

https://www.facebook.com/watch/?v=2295179997389773

Zasvěcení Aleppa Panně Marii je závanem naděje

Zasvätenie Allepa.pdf

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017