Nachádzate sa tu

Domov

Zasvätenie Košickej arcidiecézy v Obišovciach 1.10.2017

Zasvätenie 1.10.2017.JPG

Modlitba Zasvätenie sa Košickej arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Obišovce 1. októbra 2017

         Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k Tvojim nohám a volíme si Ťa dnes za svoju ochrankyňu a Matku, za svoju orodovníčku u Tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme Ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prosíme o miesto v Tvojom Nepoškvrnenom Srdci!

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie! Ako pastier, ktorému Boh zveril starostlivosť o toto duchovné stádo, dnes na tomto pútnickom mieste, odovzdávam a zasväcujem Ti celú našu Košickú arcidiecézu. Prijmi ju pod svoj materinský plášť. Tvojmu Nepoškvrnenému materinskému Srdcu zasväcujem predovšetkým seba samého, mojich spolubratov v biskupskej službe, všetkých našich kňazov, seminaristov a tiež rehoľnice a rehoľníkov pracujúcich na upevňovaní Božieho kráľovstva v tejto časti sveta. Oroduj za nás u svojho Božského Syna a vypros nám u neho potrebné milosti a pomoc, aby sme dobre zvládli všetky povinnosti svojho kňazského stavu i povolania, a vo svätej službe Tvojho Syna nachádzali naplnenie a radosť. Kráľovná ruženca, vypros nám vernosť a pevnú vieru, aby sme ju vedeli čím hlbšie zasievať do sŕdc svojich veriacich a takto rozohriať srdcia mnohých, aby neochladli v úcte a láske k Tebe.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie! Zasväcujem Ti celé naše rodiny, našich otcov a naše matky. Oroduj za nich, aby sa vo všetkom vedeli obetovať. Zachráň ich pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Vypros našim rodinám milosť pokoja, svornosti a lásky.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie! Zasväcujem Ti ovocie života našich pozemských rodičov, všetky deti a mládež, synov a dcéry. Oroduj za nich u Boha, aby mali silu ctiť, milovať a poslúchať svojich rodičov. Vypros im milosť hrdinsky žitej čistoty, aby zachovávali svoju krstnú nevinnosť. Ujmi sa mladých sŕdc, v ktorých vychladla láska, poteš tých, ktorí stratili chuť žiť. Posilni aj starých, chorých a sociálne biednych, aby sa dokázali boriť so svojimi ťažkosťami. Bohatým ukáž, že najväčšiu radosť prináša rozhodnutie podeliť sa s inými.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie! Do tvojej materinskej lásky odporúčam všetkých veriacich prítomných na tejto púti. Oroduj za nás a pamätaj aj na našich blízkych. Spomeň si aj na tých, ktorí nás už predišli do večnosti a potrebujú Tvoj príhovor u Syna. Sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. Amen

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Ame

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017