Vitajte na stránke Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Košice

 

 

Panna Mária sa v roku 1917 zjavila trom deťom, predpovedala ťažké udalosti pre Cirkev aj pre celé ľudstvo, ale ukázala aj čo treba robiť, aby sme týmto udalostiam zabránili. Veľmi dôležitým bodom celého fatimského posolstva je zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Aj naďalej vidíme jej zásahy do dejín sveta a Cirkvi a presviedčame sa, o pravdivosti odkazu Fatimy. Boh ju posiela aj v týchto ťažkých časoch, aby nám ukazovala cestu ku Kristovi.

V boji so zlom a hriechom nám Panna Mária ponúka účinný liek - jej Nepoškvrnené Srdce.

Ako starostlivá Matka nám ponúka vo svojom Srdci útočisko a ochranu, ako to povedala Lucii pri druhom zjavení: „Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa privedie k Bohu.“

Rozlúčka s o. kardinálom Jozefom Tomkom

Chceme Vás pozvať na modlitbu svätého ruženca, ktoré bude Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie viesť v Dóme sv. Alžbety počas vystavenia ostatkov zosnulého kardinála Jozefa Tomka. Svätý ruženec sa budeme modliť v tomto čase:

Nedeľa - 17.15 - 18.00

Pondelok - svätý ruženec vedený formou večeradla od 10.00 - 11.00

Utorok - 9.00 - 10.00

Fatimská sobota v Obišovciach

POZÝVAME VÁS NA DIECÉZNU FATIMSKÚ SOBOTU DO DIECÉZNEJ SVÄTYNE V OBIŠOVCIACH DŇA 6.8.2022 SO ZAČIATKOM O 9.00 HOD.

Eucharistická procesia v Košiciach

POZÝVAME VÁS V NEDEĽU 19.06. 2022 DO DÓMU SV. ALŽBETY NA EUCHARISTICKÝ SPRIEVOD, KTORÝ SA ZAČNE O 09:30 SV. OMŠOU A PO JEJ SKONČENÍ BUDE NASLEDOVAŤ PROCESIA S NAJSVÄTEJŠOU OLTÁRNOU SVIATOSŤOU.

 

 

 

Celomestské večeradlo

Púte do Medžugorja 2022

Po dlhšej prestávke plánujeme obnoviť pute do Medžugorja a ponúkame Vám tieto termíny:

12.7 – 19.7. 2022

9.8. – 16.8. 2022

6.9. – 13.9. 2022

Bližšie informácie Vám podáme na tel. č. +421 911 912 537 alebo email: fatimake17@gmail.com

ZASVÄTENIE SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE.

List dona Lucu Pescatoriho k zasväteniu 25. marca

Drahí členovia Mariánskeho kňazského hnutia,

Svätý Otec František oznámil, že v blízky deň, 25. marca, sa uskutoční mimoriadne zasvätenie

Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vyšle tiež svojho kardinála do Fatimy, aby ho urobil v jeho reprezentácii i tam, aby bola cesta Cirkvi a ľudstva, s osobitným odvolaním sa na tieto národy v tejto chvíli, ktorá je taká výnimočná, chránená v jej Nepoškvrnenom Srdci.

Krátky deviatnik k Fatimskej ikone Božej Matky

Pápež zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 

Pri tejto príležitosti Vás pozývame vykonať si deväťdňovú novénu pochadzajúcu z Ruska k Fatimskej ikone S tebou jednota.

Využíme aj túto možnosť, ktorú nám Panna Mária ponúka v týchto časoch skúšky a utrpenia.

Krátky deviatnik k Fatimskej ikone Božej Matky

Vzbudíme si úmysel, za ktorý chceme obetovať túto novénu

 

Modlitbová reťaz za pokoj a ukončenie vojny na Ukrajine 2022

Pozývame Vás zapojiť sa do nepretržitej modlitbovej reťaze za pokoj a ukončenie vojny na Ukrajine. Ponúkame možnosť zapísať sa do tabuľky, ktorú uvádzame na pravej strane. Zapojiť sa môžete modlitbou a pôstom. Vyberiete si čas a deň, ktorý Vám vyhovuje. V tomto Vami zvolenom čase obetujete všetky modlitby za pokoj na Ukrajine. Môžete túto reťaz šíriť ďalej.

Stránky

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017