Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Duchovné cvičenia

Pozývame všetkých vstúpiť do trvalého večeradla na DC, ktoré budú organizované v jednotlivých dekanátoch Slovenska. Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku pokračujeme v duchovných cvičeniach, konaných formou večeradla podľa požiadaviek, ktoré sme dostali do INSPM od dekanátnych responzabile.

Prihlášky na duchovné cvičenia prijímajú dekanátni responzabile. Títo vám podajú aj bližšie informácie, pretože zabezpečujú technickú stránku DC. Ak Vám nevyhovuje termín určený pre Váš dekanát, môžete sa prihlásiť aj v inom dekanáte podľa doleuvedeného rozpisu.

 

 PROGRAM duchovných cvičení a duchovných obnov formou večeradla v roku  2018

11.10.-14.10.2018 budú DC pre dekanáty Sereď, Nitra, Šaľa,Trnava, Galanta, Nové Zámky a Hlohovec. Informácie podá a prihlášky prijíma Helena Hudáková,  tel.: 031 -789 9362 alebo 0903 -726 255, helenahudakova777@gmail.com a a Martina Cicáková, č.t. 0907 060 833, cicakova.tina@gmail.com

6.12. – 9.12.2018  budú  DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košice. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 -633 49 24 alebo 0905 -412 040,  fatima@maria.sk

 

28.12.- 1.1.2019 budú silvestrovské DC . Pozývame na nich všetkých, ktorý chcú prežiť prechod do nového roka v tichu, sústredení a modlitbe. Prihlášky prijíma INSPM, tel.: 055 633 4924, 0905 412 040, 0911                        912 537; fatima@maria.sk

PROGRAM duchovných cvičení a duchovných obnov formou večeradla v roku  2019

10.1. – 13.1.2019  budú  DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košice. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 -633 49 24 alebo 0905 -412 040,  fatima@maria.sk

24.1. – 27.1.2019 budú  DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Košice. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 -633 49 24 alebo 0905 -412 040,  fatima@maria.sk

7.2. – 10.2.2019 budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Prešov I. a Prešov II.  Informácie podá a prihlášky prijíma Namešpetrová Gabriela, Kapušany 383, tel.: 0918-832 298, g.namespetrova1951@gmail.com a Marta Matúšova, Žipov 9, tel.: 051 -778 3407, 051 -778 3174, martuska.mat@gmail.com

14.2. – 17.2.2019  budú  DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre košickú arcidiecézu. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, tel.: 055 -633 49 24 alebo 0905 -412 040,  fatima@maria.sk

21.3. – 24.3.2019   budú DC v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Sabinov a Lipany. Prihlášky prijíma a informácie podá Ing. Zita Dzuríková, tel.: 0915-962 364, zita.dzurikova@gmail.com  a Ing. Danka Bednárova tel.: 0905-259 365, bednarovadanka@gmail.com

25.4. – 28.4.2019  budú DC  v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca pre dekanáty Prešov- Solivar a Košice - Juh. Prihlášky prijíma a informácie podá Dana Komadová, Janovík 104, tel.: 0904–477 200 , fatima@maria.sk  a Jolana Miklošová č.t. 0902 866175,  jolanamiklosova@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017