Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy

Turíčna novéna 2018

 

Turíčna novéna - Gaboltov

 

Sv. Ján v evanjeliu vysvetľuje Ježišove slová o prísľube živej vody: „V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.  (Jn 7, 37-39)

....„Preto vás žiadam často sa schádzať vo večeradlách, aby ste mi tak darovali veľkú silu modlitby, ktorou môžem zasahovať u svojho Syna, aby vám urýchlene vyžiadal od Otca dar nových a druhých Turíc pre Cirkev a pre celé ľudstvo. (MK 26. 5. 1985)

Čím ďalej tým je jasnejšie, že žijeme v dobe Ducha Svätého. Prejavuje sa to na rozličných aktivitách, o ktorých v Cirkvi pred rokmi nebolo počuť. Nielen oficiálna Cirkev, ale aj jednoduchí veriaci ľudia v súčasnosti cítia, že bez Ducha Svätého to v Cirkvi nejde, preto on musí byť centrom ich a jej života. Ak sa tak nestane, zostaneme veriacimi bez viery. Navonok sa síce budeme hlásiť ku katolíckej kultúre, no vo vnútri budeme bez skutočného života viery a bez jej ovocia.

....Do večeradla môjho Nepoškvrneného Srdca má teraz vstúpiť celá Cirkev, všetci biskupi, kňazi, rehoľníci i veriaci. Duch Svätý zostúpil v jeruzalemskom večeradle na apoštolov, zjednotených so mnou v modlitbe a tak sa uskutočnil zázrak prvých Turíc. Veľký zázrak druhých Turíc sa uskutoční len vo večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca, keď tam vstúpi celá Cirkev. Bude to božský oheň očisty a posvätenia, ktorý obnoví tvárnosť zeme... .

....Získam pre vás dar Ducha Svätého. Privediem vás na cestu zbožnosti a lásky. Zhromaždím vás vo večeradle svojho Srdca v úkone ustavičnej modlitby. Zjednotím vás zo všetkých častí sveta, pretože nastala hodina môjho víťazstva. Nastala hodina, ktorú som vám pred rokmi predpovedala. Preto moja aktivita bude odo dneška intenzívnejšia, mimoriadnejšia a všetci si ju budú viac všímať. Zhromaždite sa v mojom Nepoškvrnenom Srdci, aby sa vaše hlasy mohli zjednotiť s mojím hlasom v ustavičnej modlitbe. Ja som ranná Zornica, ktorá zvestuje príchod žiarivého slnka – Krista. (MK 7. 6.1987)

 

         Pozývame Vás na spoločný večerný program podľa týchto dekanátov a farností

10.5.2018    Dekanát  Lipany                                      Farnosť:  Osikov, Hertník, V. Vôľa

11.5.2018    Dekanát  Solivar                                       Farnosť:  Zborov, Lenartov

12.5.2018    Dekanát  Prešov                                       Farnosť:  Kobyly

13.5.2018   Dekanát  Vranov n. Topľou                     Farnosť:  Richvald

14.5.2018   Dekanát  Trebišov                                     Farnosť:  Bardejov - Vinbarg

15.5.2018   Dekanát  Humenné, Snina                      Farnosť:  Mokroluh 

16.5.2018   Dekanát  KE- Juh,  Bardejov                  Farnosť:  Hrabovec, B. Kúpele

17.5.2018   Dekanát  Stropkov                                     Farnosť:  Kurima, Hažlín

18.5.2018   Dekanát Prešov II                                      Farnosť:  Raslavice

19.5.2018   Dekanát  Sabinov                                       Farnosť:  Gaboltov

20.5.2018   Dekanáty  Košíc                                         

Spoločný modlitbový program , vrátane sv. omše bude každý deň od 17.00 hod. do 21.hod.

 

Pouvažuj drahý brat, sestra, či tvoja viera horí alebo iba tlie, aké miesto dávaš vo svojom živote snahe o otvorenie sa pre dar Ducha Svätého. Všetok život viery pochádza od Ducha Svätého. Duch Svätý nášmu životu viery dáva šťavu, život, energiu a živosť. Ak cítiš, že sa iba zmietaš v búrkach tohto života, neváhaj a príď. Pán vidí tvoj smäd a On má otvorený prameň živej vody pre každého, stačí iba prísť k tomuto prameňu.  Tento krok však musíš urobiť ty sám.

„V každej modlitbe je prítomný Duch Svätý“, pripomenul nám pápež František. „Nedá sa modliť bez Ducha Svätého. Je to on, kto sa modlí v nás, mení naše srdce, je to on, kto nás učí hovoriť Bohu ‚Otec‘. Prosme Ducha Svätého, aby nás naučil modliť sa, ako sa modlil Mojžiš, vyjednávať s Bohom, v slobode ducha, s odvahou. A Duch Svätý, ktorý je vždy prítomný v našej modlitbe, nech nás vedie touto cestou.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017