Nachádzate sa tu

Domov » Duchovné programy » Adorácie

Adorácia za kňazov

24 – hodinová eucharistická adorácia za kňazov v Košiciach

Kongregácia pre klérus vo svojom liste z 8.12.2007  „ Eucharistická adorácia pre posvätenie kňazov nás vyzýva:

 ........  „Chceme zaviesť do Cirkvi hnutie modlitieb, umiestniac do centra pozornosti nepretržitú 24 – hodinovú eucharistickú adoráciu, aby sa modlitby adorácie, vďakyvzdania, chvál, prosieb a odprosovania vznášali k Bohu nepretržite a z každej časti sveta, s hlavným úmyslom vzbudiť dostatočný počet duchovných povolaní do kňazského stavu. ..... Preto žiadame všetkých diecéznych ordinárov, ktorí zvlášť chápu špecifickosť a nenahraditeľnosť kňazskej služby v živote Cirkvi, spolu s naliehavosťou spoločného úsilia na podporu služobného kňazstva, aby sa aktívne podieľali a podporovali – u rozličných ľudí, ktorých im Boh zveril – skutočné a vhodné večeradlá, v ktorých klerici, rehoľníci a laici – vzájomne spojení v duchu pravého spoločenstva – sa oddajú modlitbe, vo forme nepretržitej eucharistickej adorácie v duchu skutočnej, úprimnej a autentickej obnovy a očisty.“

Veriaci z večeradlových skupín, z jednotlivých mestských častí Košíc, ktorí sa už viac rokov modlia za kňazov a adorujú pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, privítali túto výzvu Kongregácie. V kostole Božského Srdca Ježišovho, ktorý patrí rehoľnej spoločnosti Jezuitov    je už pár rokov  vystavená Sviatosť Oltárna k poklone od skončenia rannej sv. omše - od 7.00 hod. až do večernej svätej omše, t.j. do 17.00 hod. Z radov večeradlových skupín vyšla iniciatíva, aby táto poklona trvala až do ďalšieho dňa, do rannej sv. omše. Takto by táto poklona Sviatosti Oltárnej trvala 24 – hodín. Keďže Jezuiti súhlasili, a tak už od roku 2008 prebieha v ich kostole nepretržitá 24 – hodinová adorácia, podľa želania Kongregácie pre klérus, ktorú zabezpečujú večeradlové modlitbové skupiny mesta.

 

Program prvopiatkovej celonočnej adorácie v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

07.00  –  17.00 hod. tichá adorácia

17.00  –  18.00 hod. sv. omša

18.00  –  21.00 tichá adorácia

21.00  –  22.30 Večeradlo dvojružencové – Radostný a ruženec Svetla

22.30  –  24.00 tichá adorácia

00.00  –  00.30 spoločná adorácia

00.30  –  01.00 tichá adorácia

01.00  –  02.00 Bolestný ruženec

02.00  –  03.00 tichá adorácia

03.00  –  03.45 Korunka k Božiemu milosrdenstvu

03.45  –  04.30 tichá adorácia

04.30  –  05.30 Večeradlo jednoružencové – Slávnostný ruženec

05.30  –  05.40 tichá adorácia

05.40  –  06.00 Ranné chvály

06.30  – sv. omša

 

Zabezpečenie celonočnej adorácie v prvé piatky

na rok 2017 podľa modlitbových skupín

     
I. JANUÁR –––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––-
II. FEBRUÁR 3.2.2017 Muži
III. MAREC 3.3.2017 Nemcová - Poľov
IV. APRÍL 7.4.2017 Gabonaiová
V. MÁJ 5.5.2017 Kočišová
VI. JÚN 2.6.2017 Lorincová - Kavečany
VII. JÚL 7.7.2017 Jazero
VIII. AUGUST 4.8.2017 Kolibárová
IX. SEPTEMBER 1.9.2017 Zacharová - Terasa
X. OKTÓBER 6.10.2017 Vargová
XI. NOVEMBER 3.11.2017 Fričovská
XII. DECEMBER 1.12.2017  Ťahanovce+ J.Karpatová

 

 

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017