Vitajte na stránke Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Košice

Panna Mária sa v roku 1917 zjavila trom deťom, predpovedala ťažké udalosti pre Cirkev aj pre celé ľudstvo, ale ukázala aj čo treba robiť, aby sme týmto udalostiam zabránili. Veľmi dôležitým bodom celého fatimského posolstva je zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Aj naďalej vidíme jej zásahy do dejín sveta a Cirkvi a presviedčame sa, o pravdivosti odkazu Fatimy. Boh ju posiela aj v týchto ťažkých časoch, aby nám ukazovala cestu ku Kristovi.

V boji so zlom a hriechom nám Panna Mária ponúka účinný liek - jej Nepoškvrnené Srdce.

Ako starostlivá Matka nám ponúka vo svojom Srdci útočisko a ochranu, ako to povedala Lucii pri druhom zjavení: „Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa privedie k Bohu.“

CELODIECÉZNE REKOLEKCIE -Fatimská sobota KOŠICE – KATEDRÁLA 2. SEPTEMBRA 2017

Celodiecézne rekolekcie – Košickí mučeníci

Košice – Katedrála 2. septembra 2017

 

Drahí spolubratia v biskupskej službe, bratia kňazi, diakoni, rehoľníci a rehoľnice, seminaristi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Celodiecézna púť v Obišovciach - pozvánka

Zasvätenie Košickej arcidiecézy v Obišovciach - pozvánka

Augustová Fatimská sobota v Obišovciach

Fatimská sobota  - august 2017

Obišovce 5. augusta 2017

Drahí bratia v kňazskej službe, milí mariánski pútnici, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Modlitba Zasvätenia v Gaboltove

Tu si môžte pozrieť video zo zasvätenia.

https://www.facebook.com/764683940300623/videos/981824025253279/

Zasvätenie Spišskej diecézy

MODLITBA ZASVÄTENIA SPIŠSKEJ DIECÉZY

Levoča 2.7.2017

FATIMSKÁ SOBOTA - OBIŠOVCE 1.júla 2017

 

Fatimská sobota  - júl 2017

Obišovce 1. júla 2017

Drahí bratia v kňazskej službe, milí mariánski pútnici, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Eucharistický sprievod Košice 2017

Procesia centrom Košíc ktorá sa konala pri príležitosti oslavy sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Procesia centrom Košíc

 

Oslava sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa v Košiciach začala v nedeľu 18. júna o 9:30 v Dóme svätej Alžbety svätou omšou a pokračovala celomestskou teoforickou procesiou spolu so sochou Fatimskej Panny Márie.

Stránky

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017