Nachádzate sa tu

Domov

Majme vieru a dôveru

Drahí bratia a sestry,

žijeme mimoriadnu situáciu a mnohí z Vás nám píšu, telefonujú a posielajú sms, ako je to teraz so sv. prijímaním, pretože dostávajú informácie o tom, že ak prijímajú Pána rukou, prijímajú nehodne.

Je mimoriadna situácia a Cirkev k tejto situácii musela prijať dočasné mimoriadne riešenia aj čo sa týka spôsobu prijímania Eucharistie. Svätý Otec František povedal, všetci sme na jednej lodi. Musíme brať ohľad nie iba na svoje zdravie, ale aj na zdravie našich blížnych.

Tvrdohlavé zotrvávanie na presne určených spôsoboch môže byť v tomto čase veľkým hriechom proti prikázaniu lásky k blížnemu.

Potrebujeme ešte väčšie znamenie ako je táto situácia v ktorej sa teraz nachádzame? Sv. Otec v piatok  27.3.2020 na ľudoprázdnom námestí sv. Petra v Ríme viackrát zopakoval otázku: „ešte stále nemáte vieru?“ Majme vieru a dôveru, že náš Pán nespí ani teraz a vedie nás cez svoju Cirkev. Od nás očakáva, že ju budeme počúvať a nie kritizovať. Cirkev nám dáva možnosť vzbudzovať dokonalú ľútosť a prijímať duchovne.

Pán skúša našu vieru a trpezlivosť a my sme zaskočení, lebo takúto skúšku sme neočakávali. Ak niekto z nás má možnosť prijať Ježiša, musí brať ohľad na tých, ktorí idú po ňom a v duchu pokory ho prijať aj rukou do úst. Lásku k Bohu musíme teraz vyjadriť láskou k blížnemu. A keď táto skúška pominie, budeme mať možnosť prijímať Pána do úst.

Buďme trpezliví a počúvajme našich biskupov, aj keď sa nám niektoré rozhodnutia zdajú veľmi ťažké. Panna Mária vo svojich posolstvách v modrej knihe nás vyzýva k jednote s našimi biskupmi a so Sv. Otcom. To je aj jeden so záväzkov nášho zasvätenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.

 

„Jeho Slovo treba čítať a chápať predovšetkým s veľkou vnútornou pokorou a úplnou ochotou duše. Preto môj Syn zveril jeho autentický výklad jedine učiteľskému úradu Cirkvi. To preto, aby vás naučil tomuto ťažkému a predsa tak nutnému postoju pokory a vnútornej ochoty. Ak budete spojení s učiteľským úradom Cirkvi, ak budete pokorní a budete uznávať jeho pokyny, zostanete vždy bezpečne v pravde Ježišovho slova.

Hľaďte na môjho ukrižovaného Syna, a budete verní. Na môjho Syna, ktorý hoci je Boh, bol poslušný až po smrť na kríži. Pozrite sa na jeho tŕne, pozrite sa na jeho krv, hľaďte na jeho rany! Sú to kvety, ktoré vypučali z jeho bolestnej poslušnosti. Moji najmilší synovia, teraz, keď temnota všetko zahaľuje, ste volaní vydávať svedectvo o svetle naprostej poslušnosti voči Cirkvi: Voči pápežovi a biskupom s ním spojeným. A čím viac budete vydávať svedectvo o tejto absolútnej poslušnosti voči Cirkvi, tým viac vás budú kritizovať, posmievať sa vám a prenasledovať vás. Vaše svedectvo musí byť stále viac spojené s bolesťou a krížom, aby ste mohli pomáhať mnohým vytrvať aj dnes v pravde a vernosti.“ (MK 13.4.1976)

Nenechajme sa zneisťovať správami, ktoré v nás vyvolávajú napätie a strach. Panna Mária nám ukázala cestu, koho máme počúvať a nasledovať. Naše áno poslušnosti Cirkvi teraz nech je odpoveďou v praxi na zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Marta Uchalová,INSPM

 Kalendár modlitieb

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017