Nachádzate sa tu

Domov

List dona Lucu Pescatoriho k zasväteniu 25. marca

Drahí členovia Mariánskeho kňazského hnutia,

Svätý Otec František oznámil, že v blízky deň, 25. marca, sa uskutoční mimoriadne zasvätenie

Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vyšle tiež svojho kardinála do Fatimy, aby ho urobil v jeho reprezentácii i tam, aby bola cesta Cirkvi a ľudstva, s osobitným odvolaním sa na tieto národy v tejto chvíli, ktorá je taká výnimočná, chránená v jej Nepoškvrnenom Srdci.

Už od začiatku konfliktu na Ukrajine túžili s celým srdcom mnohí členovia Cirkvi na všetkých úrovniach, aby pápež vykonal tento úkon.

Tiež mnohí z vás vyjadrili túto túžbu a modlili sa, aby pápež tento úkon vykonal. Pri tejto príležitosti je vidno viac než inokedy, že pápežova služba je hlasom Cirkvi a koná v jej mene.

Zaiste, toto zasvätenie nenahrádza, ale pridáva sa k tým, ktoré pápeži uskutočnili v minulosti, predovšetkým zasvätenie svätého Jána Pavla II. 25. marca v roku 1984. Práve v ten deň nám Panna Mária odovzdala prekrásne posolstvo o skutočnosti zasvätenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu. Don Stefano Gobbi chcel uviesť do modrej knihy Kňazom, najmilším synom Panny Márie modlitbu zasvätenia, ktorú v ten deň použil svätý Ján Pavol II., aby sme mohli o nej meditovať a tiež ju používať ako osobnú modlitbu.

Týmto zasvätením Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré sa uskutoční v Ríme i vo Fatime, nemôžeme tiež nevidieť, ako Cirkev prostredníctvom pápeža zdôrazňuje nevyhnutnosť žiť podľa posolstva, ktoré nám odovzdala Panna Mária vo Fatime pre tento náš čas (a doplnila ho v Pontevedra a v Tuy). Toto posolstvo bolo nanovo vysvetlené samou Pannou Máriou donovi Stefanovi Gobbimu. My nemôžeme robiť menej.

Žiadam vás, aby sme sa v tento blízky deň, 25. marca, na úžasný sviatok Zvestovania a Vtelenia, zjednotili vo večeradle, každý vo svojej farnosti alebo v domoch, aby sme s jeho petrovským dielom spojili dielo MKH, ktoré zverila Panna Mária nám a našim večeradlám.

Navrhujem vám tiež, aby ste sa pripravili na špeciálne zasvätenie 25. marca aspoň triduom večerediel konaných od 22. do 24. marca.

Kiež môže naša Nepoškvrnená Mama prijať naše večeradlá a naše osobné zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, dá nám milosť prežívať ho stále lepšie a byť v Cirkvi prítomnosťou modlitby, obety, vynáhrady a vernosti, po ktorej túži.

Don Luca Pescatori

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017