Nachádzate sa tu

Domov

Krátky deviatnik k Fatimskej ikone Božej Matky

Pápež zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 

Pri tejto príležitosti Vás pozývame vykonať si deväťdňovú novénu pochadzajúcu z Ruska k Fatimskej ikone S tebou jednota.

Využíme aj túto možnosť, ktorú nám Panna Mária ponúka v týchto časoch skúšky a utrpenia.

Krátky deviatnik k Fatimskej ikone Božej Matky

Vzbudíme si úmysel, za ktorý chceme obetovať túto novénu

 

Prípravná modlitba na každý deň

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

,,Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. "

,,Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa." 3krát

 

 

 

Prvý deň:

 

Panna, žiariaca jasnejšie ako slnko

Ó, najslávnejšia Fatimská Božia Matka! Krása belostnejšia a žiarivejšia ako slnko, obraz a odraz Svetla, ktoré je Boh, pošli nám na tvoj príhovor milosť života ako trom pastierikom. Obdar nás pôsobnosťou vnímať v tebe krásu Božej milosti a prebývať v nej teraz a navždy. Prosíme o tvoj príhovor Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen

 

 • Prerozjímam

 

 • Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

 

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

 • Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

 

 

 

Druhý deň:

 

Fatima a naša sloboda

Ó, milostiplná Presvätá Fatimská Panna, prosíme ťa, pomôž nám spolupracovať s Božím plánom, aby sme sa stali účastníkmi Pánovej milosti, ktorú si v Cova da Iria darovala pastierikom vo videní žiariaceho nebeského svetla. S pomocou tejto milosti sľubujeme bojovať, aby sme plnili Božiu vôľu v našom živote s túžbou slobodne zachovávať to, o čom si prosila vo Fatime. Prosíme o tvoj príhovor Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen

 

 • Prerozjímam

 

 • Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

 

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

 • Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

Tretí deň:

 

Pokánie a vykúpenie

Ó, najmilostivejšia Fatimská Božia Matka, materinsky nás varuješ  pred hrozbou pekla a ukazuješ nám cestu do neba. Obdaruj nás milosťou, aby sme vnímali všetku bolesť hriechu a pomáhaj nám v našom pokání za vykúpenie  hriechov proti Tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi a Tvojho Nepoškvrneného Srdca a za obrátenie hriešnikov. Prosíme o tvoj príhovor Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen

 

 • Prerozjímam

 

 • Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

 

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

 • Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

 

Štvrtý deň:

 

Úcta Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Ó, Prečistá Fatimská Božia Matka! Ty si si vybrala sestru Luciu, aby si ukázala oheň lásky, materinskú bolesť a nekonečnú nežnosť tvojho prekrásneho Srdca a aby si nám ukázala, že týmto obrazom Pán nám ukazuje cestu spasenia pre všetkých ľudí. Prosíme ťa o pomoc, aby sme vedení bielym svetlom milosti vedeli pochopiť hlboké poznanie a obrovskú lásku Tvojho Srdca, ktoré je naším útočišťom a cestou, vedúcou nás k Bohu. Prosíme o tvoj príhovor Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov.  Amen

 

 • Prerozjímam

 

 • Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

 

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

 • Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

 

Piaty deň:

 

Mária -  potecha mučeníkov a prenasledovaných za vieru

Ó, Fatimská Božia Matka, potecha mučeníkov a prenasledovaných za vieru! Modlime sa k tebe,  aby si sa stala pre cirkev a pre celý svet prostrednicou milosrdnej lásky Boha, ktorá ako prejav jeho otcovskej lásky, rozprestiera sa na jeho deti, osobitne na tých, ktorí ju najviac potrebujú. Pomáhaj nám s pevnosťou a láskou vytrvať v zápase  dobra a zla, a prinášať naše utrpenia ako obetu za pokoj v cirkvi a za spásu sveta. Prosíme o tvoj príhovor Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov.  Amen

 

 • Prerozjímam

 

 • Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

 

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

 • Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

Šiesty deň:

 

S tebou jednota

Presvätá Kráľovná, Božia rodička a Panna Mária Fatimská. Biela nádej sveta a jednoty, daruj pokoj rodinám a krajinám, daruje jednotu kresťanov v jedinej Cirkvi, aby tak  všetci našli príbytok v Tvojom materinskom Srdci. Prosíme ťa o orodovanie u Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov.  Amen.

 

 • Prerozjímam

 

 • Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

 

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

 • Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

 

 

Siedmy deň:

 

Modlitba ruženca

Fatimská Panna, Matka Božia ružencová! Ty si dala pastierikom pochopiť dar milosti  modlitbou sv. ruženca. Rozpáľ naše srdcia pre úprimné uctievanie tejto modlitby, aby cez poznanie tajomstiev detstva, života, smrti a vzkriesenia Tvojho Syna Ježiša Krista, sme  dokázali  nasledovať príklad, ktorým nás učia. Veď nás cestou kontemplácie a pomáhaj nám dosiahnuť sľúbenú odmenu večného života. Prosíme ťa o orodovanie u Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen

 

 • Prerozjímam

 

 • Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

 

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

 • Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

Ôsmy deň:

 

Uctenie prvých piatich sobôt 

 Ó Presvätá Fatimská Božia Matka! Prečistá krása Pána, ktorej Srdce je zranené našimi hriechmi! Pomôž nám žiť a šíriť uctievanie prvých sobôt, ako si prosila o to vo Fatime a Pontevedra, a tým zadosťučiniť za zlo, robiť radosť tvojmu Srdcu, obetujúc ich tebe, tvojmu synovi a Svätej Trojice, a týmto obrazom víťaziť dobrom nad zlom. Prosíme ťa o orodovanie u Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov.  Amen

 

 • Prerozjímam

 

 • Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

 

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

 • Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

Deviaty deň:

 

Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu 

Ó Fatimská Božia Matka! Prímluvnica milovaného Ruska a všetkých národov sveta, zasvätených tebe! Prijmi nás pod svoju ochranu a daruj nám v tomto živote radosť a pokoj, a po smrti nám daj spasenie. Prosíme ťa o orodovanie u Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen.

 

 

 • Prerozjímam

 

 • Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

 

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

 • Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

 

Záverečná modlitba na každý deň:

 

Ó, Fatimská Božia Matka, ktorej materinské posolstvo pozýva nás prijať slobodnú účasť v spasení ľudí prostredníctvom modlitby ruženca, v konaní skutkov pokánia a zasvätenia svojho života Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu! Prosíme ťa, aby si tak, ako si sa zjavila trom pastierikom, dala aj nám svoju milosť, ktorou je sám Boh, a aby sme ožiarení jasom nebeskej milosti, podieľali sa na obrátení Ruska k viere, v zjednotení sa do jedinej Cirkvi, vo víťazstve Tvojho Nepoškvrneného Srdca na tejto zemi, ktorá ti je osobitným obrazom daná. Prosíme ťa o orodovanie pred naším Pánom Ježišom Kristom, naším jediným Spasiteľom, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jediný Pán, jediný Boh a jediná Presvätá Trojica. Amen

Zdroj:

https://lapisalbus.blogspot.com/2013/10/blog-post.html?m=1

Preklad: Sr. Vojtecha, OPraem

 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017