Nachádzate sa tu

Domov

Ako sa modlí ruženec

Na úvod:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
* 1x Verím v Boha...
* 1x Otče náš...
* 3x Zdravas, Mária... po mene Ježiš nasleduje príslušné tajomstvo k preddesiatku
* 1x Sláva Otcu...

Každý desiatok sa skladá:
Na začiatku povieme tajomstvo(môže sa tiež opakovať po mene Ježiš v Zdravase)
* 1x Otče náš...
* 10x Zdravas, Mária...
* 1x Sláva Otcu...
* 1x Fatimská prosba, ktorá sa vkladá na koniec každého desiatku:

"Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo."

Radostný ruženec

a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
b) ktorý nech posilňuje našu nádej.
c) ktorý nech roznecuje našu lásku.

1. Ktorého si,Panna,z Ducha Svätého počala.
2. Ktorého si,Panna,pri návšteve Alžbety v živote nosila.
3. Ktorého si,Panna,v Betleheme porodila.
4. Ktorého si,Panna,v chráme obetovala.
5. Ktorého si,Panna,v chráme našla.

Ruženec svetla

a) ktorý nech je svetlom nášho života.
b) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Bolestný ruženec

a) ktorý nech osvecuje náš rozum.
b) ktorý nech upevňuje našu vôľu.
c) ktorý nech posilňuje našu pamäť.

1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. Ktorý bol pre nás bičovaný.
3. Ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný.
4. Ktorý pre nás kríž niesol.
5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec

a) ktorý nech usporadúva naše myšlienky
b) ktorý nech riadi naše slová
c) ktorý nech spravuje naše skutky

1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. Ktorý slávne vystúpil do neba.
3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Na úmysel Svätého Otca:
* 1x Otče náš...
* 1x Zdravas, Mária...
* 1x Sláva Otcu...

Na záver:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017