Nachádzate sa tu

Domov

Zasvěcení Aleppa Panně Marii je závanem naděje

Aleppo. Lidé se nadechli naděje a s novou silou uvěřili v pokojnou budoucnost – tak komentuje zasvěcení města zdrceného válkou Panně Marii Fatimské polská řeholnice s. Brygida Maniurka s kongregace františkánek Misionářek Panny Marie, která v Aleppu pracuje. Díky třídenním oslavám se do města začal vracet normální život. Už na začáku války bylo Aleppo svěřeno P. Marii. Dělo se to však pod padajícími bombami. Nyní jsme mohli vyjít do ulic a společně v procesí slavit příjezd sochy P. Marie Fatimské, která s poselstvím pokoje putuje v těchto dnech po celém Blízkém východě - říká sestra Brygida Maniurka:

„Pro všechny křesťany v Aleppu to byla veliká událost, ale nejen pro ně – dokonce i muslimové se zastavovali na ulici, vyhlíželi s oken nebo vycházeli na balkóny, aby pozdravili sochu Panny Marie, protože Maria je uctívána také v islámu. Vyšli jsme v procesí za zpěvu, děti, které přistoupily letos k prvnímu svatému přijímání, sypaly květy – a jak je na Blízkém východě zvykem, vítali uctívané zobrazení také sypáním rýže. Mnozí plakali, protože Aleppo muselo čekat šest let na to, aby bylo opět možné vyjít do ulic v procesí a vydat svědectví své víry. Samozřejmě i nyní událost doprovázela mimořádná bezpečnostní opatření, protože válka stále trvá. 
Ve františkánském kostele pak pokračovaly modlitby, růženec, zpěvy a mše svatá. Krásné bylo to, že po všechny tyto dny lidé přicházeli k modlitám, někdy s celými rodinami, jindy třeba jen proto, aby chvíli setrvali v přítomnosti Panny Marie. Byl to skutečně překrásný čas, provázený nadějí, že nám Panna Maria Fatimská nakonec vyprosí milost pokoje.“

Aleppské oslavy probíhaly ve dnech 11.-13. května a sbíhaly se tak s návštěvou papeže Františka ve Fatimě u příležitosti stého výročí zjevení. Zúčastnili se jich všichni biskupové a kněží přítomní v tomto syrském městě. Socha Panny Marie Fatimské nyní putuje přes Damašek, Libanon a Jordánsko do Izraele. 

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017